Święta i nie tylko…

Przez okres piętnastu lat istnienia Formacji przykładano dużą wagę, aby obchody świąt państwowych, były obchodzone z należyta estymą.

Do najważniejszych z nich zaliczano: 22 I - Powstanie Styczniowe, 1 II – Imieniny Prezydenta Rzeczypospolitej, 18 III – Imieniny Marszałka Śmigłego – Rydza, 19 III – Uroczystości Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego, 3 V - Rocznica Konstytucji 3 maja, 12 V - Rocznica śmierci I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 6 VIII - Rocznica rozpoczęcia walki o niepodległość (wymarsz Pierwszej Kadrowej), 15 VIII - Święto żołnierza, 14 X - Rocznica objęcia służby na granicy przez KOP, 11 XI - Święto Niepodległości, 29 XI - Rocznica Powstania Listopadowego, pożegnanie starego rocznika, i in. Na przestrzeni lat rotacyjnie w Korpusie Ochrony Pogranicza służyli wybitni żołnierze Wojska Polskiego, tacy jak: gen. bryg. Ludwik Bittner, gen. bryg. Mikołaj Bołtuć, gen. bryg. Henryk Odrowąż-Minkiewicz, płk dypl. Tadeusz Münnich, płk dypl. Marian Porwit, gen. dyw. Zdzisław Przyjałkowski, gen. dyw. Stefan Rowecki, płk dypl. Jan Rzepecki, gen. bryg. Wilhelm Orlik–Rückemann, gen. bryg. Józef Tokarzewski, płk dypl. Juliusz Ulrych i wielu, wielu innych. Ich wysokie morale i nieprzeciętne umiejętności wojskowe wykuwane w codziennej twardej służbie tak przez kadrę dowódczą, jak i szeregowych kopistów przyczyniły się do postrzegania Korpusu Ochrony Pogranicza, jak wyjątkowej jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Autentyczne zaangażowanie żołnierzy Korpusu, praktycznie w każdej dziedzinie kresowego życia zyskało im w sercach i pamięci ludności pogranicza trwałe miejsce. Kres KOP-u położył wybuch II wojny światowej. W czasach PRL-u skazani na banicję, dopiero po 1989 r. odnaleźli należne im miejsce na kartach historii.

 

 

Opcje strony

do góry