Brygada "Grodno” posiadała do ochrony odcinek graniczny o długości 347,175 km, ze skrajnymi słupami granicznymi od nr 202 - 301 na granicy byłych Prus Wschodnich 1 od nr.100 - 539 na granicy litewskiej. Dowództwo brygady z plutonem żandarmerii, kierownictwem I rejonu intendentury i kompanią saperów

Legenda

Wybierz Strony

do góry