Dowództwo pułku "Wilejka"- Wilejka (gm. Wilejka, pow. Wilejka)

Pułk "Wilejka". Bronił granicy polsko-radzieckiej na odcinku 194,215 km ,między skrajnymi słupami granicznymi 291 – 628. Dowództwo pułku wspólnie z komendą powiatu PW „Wilejka”, pluton i posterunek żandarmerii oraz kierownictwem II rejonu intendentury, batalion ’’Wilejka" wraz z dowództwem, kompanią szkolną i kompanią strzelecką, kompania saperów.

Więcej
do góry