Dowództwo wraz z batalionem „Wołożyn” - Wołożyn (gm. Wołożyn)

Pułk „Wołożyn”. Ochrona granicy na odcinku 33,641 km., pomiędzy skrajnymi słupami granicznymi 628 – 698. Dowództwo wraz z batalionem „Wołożyn” w składzie dwóch kompanii szkolnych strzeleckich, dwóch kompanii strzeleckich i kompanii ckm oraz plutonu łączności/, komenda powiatu PW „Wołożyn” i posterunek żandarmerii.

Więcej
do góry