Dowództwo batalionu Troki, pułku Wilno”

Posterunek żandarmerii podległy bezpośrednio dowództwu batalionu „Troki” oraz dowództwo batalionu „Troki” pułku „Wilno” razem z kompanią odwodową, kompanią ckm i plutonem łączności. Batalion ten miał powierzony do ochrony odcinek graniczny długości 58,212 km, między skrajnymi słupami granicznymi 539 - 601. Posiadał on dwie kompanie graniczne, których dowództwa stacjonowały w miejscowościach: Rudziszki i Rykonty.

Więcej
do góry