Brygada Polesie Batalion graniczny „Sienkiewicze”. – Sienkiewicze (gm. Łachwa, pow. Słomin)

Batalion „Sienkiewicze” brygady „Polesie”. Ochrona granicy na odcinku 108,210 km , pomiędzy skrajnymi słupami granicznymi i 029 - 1 136. Dowództwo batalionu, kompania odwodowa, kompania ckm, pluton łączności, komenda powiatu PW „Łuniniec” i posterunek żandarmerii.

Więcej
Brygada Polesie Batalion graniczny „Sienkiewicze”. – Sienkiewicze (gm. Łachwa, pow. Słomin)
do góry