Brygada Polesie Batalion graniczny „Hoszcza” – Hoszcza na Wołyniu (gm. Hoszcza)

Dowództwo batalionu granicznego „Hoszcza” pułku „Zdołbunów”, kompania odwodowa, kompania ckm, komenda pasa granicznego PW „Hoszcza”, pluton łączności i posterunek żandarmerii. Ochraniał granicę na odcinku 81,780 km między skrajnymi pasami 1 517 - 1 633.

Więcej
Brygada Polesie Batalion graniczny „Hoszcza” – Hoszcza na Wołyniu (gm. Hoszcza)
do góry