Brygada Podole Dowództwo batalionu Skałat – Skałat (gm. Skałat)

Kompania odwodowa, kompania ckm, pluton łączności, komenda powiatu PW „Skałat”, posterunek żandarmerii. Ochraniał odcinek graniczny dłu¬gości 89,075 km., pomiędzy skrajnymi słupami granicznymi 1 861 - 1 989.

Więcej
Brygada Podole Dowództwo batalionu Skałat  – Skałat (gm. Skałat)
do góry