Brygada Podole Dowództwo batalionu Kopyczyńce – Kopyczyńce (gm. Kopyczyńce)

Ochraniał odcinek graniczny długości 60,927 km., pomiędzy skrajnymi słupami granicznymi 1 989 - 2 095. Dowództwo wraz z kompanią odwodową, kompania ckm, pluton łączności, komenda powiatu PW „Kopyczyńce”, posterunek żandarmerii.

Więcej
Brygada Podole Dowództwo batalionu Kopyczyńce – Kopyczyńce (gm. Kopyczyńce)
do góry