Kompania graniczna batalionu „Borszczów” – Kudryńce (gm. Kudryńce)

Ochrona granicy na odcinku 34,500 km

Więcej
Kompania graniczna batalionu „Borszczów” – Kudryńce (gm. Kudryńce)
do góry