{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Batalion Sejny (gm. Sejny, pow. Suwa\u0142ki)","description":"Batalion \"Sejny\u201d brygady \"Grodno\u201d ochrania\u0142 odcinek graniczny d\u0142ugo\u015bci 145,655 km, a jego skrajne s\u0142upy graniczne posiada\u0142y numery od 0 - 286. Dow\u00f3dztwo batalionu, kompania odwodowa, kompania ckm, pluton \u0142\u0105czno\u015bci i pluton \u017candarmerii. Batalion ten posiada\u0142 cztery kompanie graniczne. ","icon":{"link":"\/dokumenty\/mapy\/172.png","x":16,"y":16,"width":32,"height":32},"img":[],"link":"\/kop\/mapy\/p8086,Batalion-Sejny-gm-Sejny-pow-Suwalki.html","url":"","address":"Sejny","zipcode":"","province":"","county":"","community":"","city":"","phone1":"","phone2":"","fax":"","email":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[23.346900000000005,54.10809]}}]}