{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Batalion "\u0141u\u017cki" pu\u0142ku \u201eGo\u0142\u0119bie\u201d \u2013 \u0141u\u017cki (gm. \u0141u\u017cki, pow. Dzisne\u0144ski)","description":"Batalion \"\u0141u\u017cki\" pu\u0142ku \u201eGo\u0142\u0119bie\u201d. Dow\u00f3dztwo z kompani\u0105 odwodow\u0105, kompania ckm, pluton \u0142\u0105czno\u015bci i posterunek \u017candarmerii. . Ochrania\u0142 granic\u0119 o d\u0142ugo\u015bci 86,877 km , mi\u0119dzy skrajnymi s\u0142upami granicznymi 0 - 149. Posiada\u0142 on trzy kompanie graniczne, kt\u00f3re by\u0142y w miejscowo\u015bciach Leonpol, Ma\u0142aszki, Swiecino."},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[27.8684849,55.3526307]}}]}