{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Brygada Podole Batalion graniczny \u201eCzortk\u00f3w\u201d. \u2013 Zaleszczyki (gm. Zaleszczyki)","description":"Szwadrony kawalerii \u201eZaleszczyki\u201d batalionu \u201eCzortk\u00f3w\u201d, komenda powiatu PW \u201eZaleszczyki\u201d"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[25.738310800000022,48.6469926]}}]}