{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Brygada Podole Dow\u00f3dztwo batalionu Kopyczy\u0144ce \u2013 Kopyczy\u0144ce (gm. Kopyczy\u0144ce)","description":"Ochrania\u0142 odcinek graniczny d\u0142ugo\u015bci 60,927 km., pomi\u0119dzy skrajnymi s\u0142upami granicznymi 1 989 - 2 095. Dow\u00f3dztwo wraz z kompani\u0105 odwodow\u0105, kompania ckm, pluton \u0142\u0105czno\u015bci, komenda powiatu PW \u201eKopyczy\u0144ce\u201d, posterunek \u017candarmerii.","icon":{"link":"\/dokumenty\/mapy\/172.png","x":16,"y":16,"width":32,"height":32},"img":{"width":100,"height":135,"mini":"\/dokumenty\/mapy\/p_8560_m1.jpg","full":"\/dokumenty\/mapy\/p_8560.jpg"},"link":"\/kop\/mapy\/p8560,Brygada-Podole-Dowodztwo-batalionu-Kopyczynce-Kopyczynce-gm-Kopyczynce.html","url":"","address":"Kopyczy\u0144ce, gm. Kopyczy\u0144ce","zipcode":"","province":"","county":"","community":"","city":"","phone1":"","phone2":"","fax":"","email":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[25.911060200000065,49.1037815]}}]}