{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Brygada Polesie Dow\u00f3dztwo pu\u0142ku Zdo\u0142bun\u00f3w \u2013 R\u00f3wne na Wo\u0142yniu (gm. R\u00f3wne)","description":"Pu\u0142k \u201eZdo\u0142bun\u00f3w\u201d. Ochrania\u0142 odcinek graniczny d\u0142ugo\u015bci 263, 427 km , pomi\u0119dzy skrajnymi s\u0142upami granicznymi 1 517 \u20131 861. Dow\u00f3dztwo z komend\u0105 rejonu PW \u201eWo\u0142o\u017ayn\u201d, inspektorat po\u0142udniowej grupy szwadron\u00f3w kawalerii.","icon":{"link":"\/dokumenty\/mapy\/178.png","x":16,"y":16,"width":32,"height":32},"img":{"width":100,"height":135,"mini":"\/dokumenty\/mapy\/p_9079_m1.jpg","full":"\/dokumenty\/mapy\/p_9079.jpg"},"link":"\/kop\/mapy\/p9079,Brygada-Polesie-Dowodztwo-pulku-Zdolbunow-Rowne-na-Wolyniu-gm-Rowne.html","url":"","address":"R\u00f3wne na Wo\u0142yniu, gm. R\u00f3wne","zipcode":"","province":"","county":"","community":"","city":"","phone1":"","phone2":"","fax":"","email":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[26.25204011847211,50.613146931]}}]}