{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Centralna szko\u0142a podoficerska Osowiec (pow. Bia\u0142ystok)","description":"Centralna szko\u0142a podoficerska z komend\u0105 szko\u0142y, pierwsz\u0105 kompani\u0105 szkoln\u0105 podoficer\u00f3w zawodowych i nadterminowych drug\u0105 i trzeci\u0105 kompani\u0105 szkoln\u0105 ochotnik\u00f3w, kompani\u0105 szkoln\u0105 ckm i kompani\u0105 szkoln\u0105 \u0142\u0105czno\u015bci oraz bateri\u0105 artylerii lekkiej ","icon":{"link":"\/dokumenty\/mapy\/178.png","x":16,"y":16,"width":32,"height":32},"img":{"width":100,"height":135,"mini":"\/dokumenty\/mapy\/p_7969_m1.jpg","full":"\/dokumenty\/mapy\/p_7969.jpg"},"link":"\/kop\/mapy\/p7969,Centralna-szkola-podoficerska-Osowiec-pow-Bialystok.html","url":"","address":"Ossowiec","zipcode":"","province":"","county":"","community":"","city":"","phone1":"","phone2":"","fax":"","email":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[22.65204140000003,53.474755]}}]}