{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Dow\u00f3dztwo batalionu \u201eBuds\u0142aw\u201d pu\u0142ku \u201eWilejka\u201d - Buds\u0142aw (gm. Buds\u0142aw)","description":"Dow\u00f3dztwo batalionu \u201eBuds\u0142aw\u201d pu\u0142ku \u201eWilejka\u201d wraz z kompani\u0105 odwodow\u0105, kompani\u0105 ckm, plutonem \u0142\u0105czno\u015bci i szwadronem kawalerii \u201eBuds\u0142aw\u201d. Ochrona granicy na d\u0142ugo\u015bci 112,143 km., pomi\u0119dzy skrajnymi s\u0142upami granicznymi 291 - 177.","icon":{"link":"\/dokumenty\/mapy\/178.png","x":16,"y":16,"width":32,"height":32},"img":[],"link":"\/kop\/mapy\/p10852,Dowodztwo-batalionu-Budslaw-pulku-Wilejka-Budslaw-gm-Budslaw.html","url":"","address":"Buds\u0142aw","zipcode":"","province":"","county":"","community":"","city":"","phone1":"","phone2":"","fax":"","email":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[27.453792199999953,54.78615259]}}]}