Korpus Ochrony Pogranicza

https://kop.ipn.gov.pl/kop/multimed/materialy-audio/piosenki/8398,Piosenka-zolnierska.html
2022-07-02, 09:20

Piosenka żołnierska

Współczesna aranżacja piosenki

z lat 30-tych XX w. o Korpusie Ochrony Pogranicza

Śpiew: Patrycjusz Sokołowski

Muzyka: Sebastian Lis

Mastering: GMIK Studio Grzegorz Herliczek

 

Piosenka żołnierska”

Dobrze nam się, dobrze w K.O.P. powodzi,

Choć żadna dziewczynka do nas nie przychodzi.

 

Do strażnic nie wchodzi, czasu nie zabiera,

Dlatego nas w służbie tęsknota nie zżera.

 

Przyjacielem naszym karabin i granat –

Zastąpić nam muszą ust dziewczęcych szkarłat.

 

Karabin śliczniutki, w chlebaku kęs chleba,

Strażnica przytulna, czegoś więcej trzeba!

 

W odwodzie kompanji, czy lipiec, czy styczeń,

Wojaczki nas uczą, a dnie pełne ćwiczeń.

 

W kompanji zaś szkolnej patrzą również na to,

By potrzeby służby połączyć z oświatą.

 

Alarmy, patrole, posterunki – czaty

Oto nasza praca i program bogaty.

 

Mimo to śpiewając – nie zważamy na nic,

Bo żołnierską dumą – straż u Polski granic.

 

A gdy na inspekcję zjedzie Pan Generał,

Pochwali nas pewnie i nie będzie gderał.

 

Bo niema jak nasza Kopistów gromada,

Zna służbę, pracuje, a wiele nie gada.

Opcje strony