Korpus Ochrony Pogranicza

https://kop.ipn.gov.pl/kop/publikacje/opracowania/8239,U-polskich-stali-granic-W-90-rocznice-powstania-Korpusu-Ochrony-Pogranicza.html
20.05.2024, 18:12

U polskich stali granic. W 90. rocznicę powstania Korpusu Ochrony Pogranicza

U polskich stali granic. W 90. rocznicę powstania Korpusu Ochrony Pogranicza,  red. Artur Ochał, Michał Ruczyński, Paweł Skubisz, Szczecin – Warszawa 2018, 440 s., ISBN: 978-83-8098-528-5

Korpus Ochrony Pogranicza (1924–1939) był specjalną formacją wojskową, utworzoną w celu ochrony granicy wschodniej i bezpieczeństwa mieszkańców kresów II Rzeczypospolitej Polskiej. Przez piętnaście lat żołnierze KOP czujnie strzegli i zdecydowanie bronili Polski przed sowiecką dywersją i pospolitym bandytyzmem oraz litewskimi bojówkami i zwalczali przemyt na granicy wschodniej. We wrześniu 1939 r. oddziały KOP walczyły przeciwko Niemcom na wielu zagrożonych odcinkach frontu zachodniego, a 17 września, podczas sowieckiej agresji, jako pierwsi stali się jej ofiarami. W 2014 r., w dziewięćdziesiątą rocznicę utworzenia KOP, staraniem pracowników Instytutu Pamięci Narodowej oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt. „U polskich stali granic”. Efektem sympozjum jest wydawnictwo pokonferencyjne, obejmujące wystąpienia uczestników. W materiałach znalazły się także dodatkowe opracowania, pomocne czytelnikom poznającym dzieje tej formacji.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Wojsko Polskie w strukturach państwa w XX wieku”.

Opcje strony