Batalion graniczny „Stołpce” pułku „Snów” – Stołpce (gm. Stołpce)

Batalion graniczny „Stołpce” pułku „Snów”. Ochrona granicy na odcinku 94,902 km , pomiędzy skrajnymi słupami granicznymi 699 - 876. Dowództwo z kompanią odwodową, kompania ckm, pluton łączności, komenda powiatu PW „Stołpce” i posterunkiem żandarmerii. Stałe miejsca postoju pododdziałów pułku „Snów” - kompanii saperów i szwadron kawalerii „Stołpce”.

Więcej
do góry