Batalion Suwałki (Suwałki pow. Suwałki)

Batalion "Suwałki” tej brygady miał powierzony do ochrony odcinek graniczny o długości 75,700 km, a jego skrajne słupy graniczne posiadały numery od 202 - 301. Dowództwobatalionu wraz z pierwsza, kompanią szkolną strzelecką, drugą kompanią strzelecką, kompanią ckm i plutonem łączności oraz posterunkiem żandarmerii.

Więcej
Batalion Suwałki (Suwałki pow. Suwałki)
do góry