Batalion Nowe Święciany (pow. Święciany, gm. Nowo Święciany)

Dowództwo ostatniego batalionu „Nowe Święciany” wraz z kompanią odwodową, kompanią ckm, szwadronem kawalerii, plutonem łączności i posterunkiem żandarmerii oraz komendą powiatu PW „Święciany”. Batalion ten obsadzał granicę na odcinku 100,265 km, między skrajnymi słupami granicznymi 832 – 1041.

Więcej
do góry