Korpus Ochrony Pogranicza (KOP)

Współczesna aranżacja piosenki

z lat 30-tych XX w. o Korpusie Ochrony Pogranicza

Śpiew: Patrycjusz Sokołowski

Muzyka: Sebastian Lis

Mastering: GMIK Studio Grzegorz Herliczek

 

Korpus Ochrony Pogranicza (KOP)”

Z niebezpieczeństwem twarzą w twarz,

Bezsenne mając leże,

Na pograniczu stoi straż,

Co cię, Ojczyzno strzeże.

Wzdłuż ziem, zbroczonych polską krwią

Na posterunku widzisz ją,

Z brodnią na pogotowiu.

 

Może kresowa, cicha wieś,

Pracować, spać spokojnie,

Bo w trzęsawiskach, w borach gdzieś

K.O.P. czuwa, jak na wojnie.

Jak w starej gwardji w chłopa chłop,

Z palcem na cynglu stop K.O.P.,

Stróżuje na pustkowiu.

 

Myśl wytężona, wzrok i słuch,

Od ziemi do gwiazd stropu, -

I Mohortowy żyje duch

W rycerskim bractwie K.O.P.-u,

Na północ patrzy i na wschód

Wołodyjowskich dzielny ród,

Wojsk polskich awangarda.

 

I cóż, że płynie służby czas

Twardo, jak na patrolu,

Całą Ojczyzna widzi was

Konno i pieszo w polu.

Wścieka się sąsiad, psia do mać!

Że taka Polski strzeże brać

Nieustępliwa, harda.

 

A tam, w Warszawie, drogi Wódz,

Do duchem sięga wszędzie,

Duma: „Gdy przyjdzie pora tłuc,

Mój K.O.P. na czele będzie!

Zaprawny w służbie hufiec mój,

Jakby na gody skoczy w bój,

A za nim w ślad – zwycięstwo!”

 

Wodzu! Na Polski przyszłe dni

My Tobie przysięgamy,

Że póki w piersiach kropla krwi,

Ni cala ziem nie damy.

Nad nami orlim duchem krąż,

A godłem K.O.P.-u będzie wciąż:

Ofiarność – wierność – męstwo.

Opcje strony

do góry